Papers_

You are here: Home >> PUBLICATIONS

Papers
Patents

FIVE SELECT PUBLICATIONS


Weirong Liu#, Jonas Cremer#, Dengjin Li, Terence Hwa*Chenli Liu*. (2019) An evolutionarily stable strategy to colonize spatially extended habitats. Nature, 575 (7784): 664-668. DOI: 10.1038/s41586-019-1734-x. Download

Hai Zheng#, Yang Bai#, Meiling Jiang#, Taku A. Tokuyasu, Xiongliang Huang, Fajun Zhong, Yuqian Wu, Xiongfei Fu, Nancy Kleckner, Terence Hwa, Chenli Liu*. (2020) General quantitative relations linking cell growth and the cell cycle in Escherichia coli. Nature Microbiology, 5 (8): 995-1001. DOI: 10.1038/s41564-020-0717-x. Download

Hai Zheng, Po-Yi HoMeiling JiangBin TangWeirong Liu, Dengjin LiXuefeng Yu, Nancy E. KlecknerAriel Amir*, Chenli Liu*. (2016) Interrogating the Escherichia coli cell cycle by cell dimension perturbations. PNAS113 (52): 15000-15005. DOI: 10.1073/pnas.1617932114. Download

Yingfei Ma*Xiaoyan YouGuoqin MaiTaku TokuyasuChenli Liu*(2018) A human gut phage catalog correlates the gut phageome with type 2 diabetes. Microbiome6: 24. DOI: 10.1186/s40168-018-0410-y. Download

Ting Wei#*, Wangsheng Lai#, Qian Chen#, Yi Zhang#, Chenjian Sun, Xionglei He, Guoping Zhao, Xiongfei Fu*, Chenli Liu*. (2022) Exploiting spatial dimensions to enable parallelized continuous directed evolution. Molecular Systems Biology, 18(9):e10934. DOI: 10.15252/msb.202210934. Download

FULL LIST


Ting Wei#*, Wangsheng Lai#, Qian Chen#, Yi Zhang#, Chenjian Sun, Xionglei He, Guoping Zhao, Xiongfei Fu*, Chenli Liu*. (2022) Exploiting spatial dimensions to enable parallelized continuous directed evolution. Molecular Systems Biology18(9):e10934. DOI: 10.15252/msb.202210934. Download

Yuting Chen#, Eriona Hysolli#*, Anlu Chen#, Stephen Casper#, Songlei Liu, Kevin Yang, Chenli Liu*George Church*. (2022) Multiplex base editing to convert TAG into TAA codons in the human genome. Nature communications, 13:4482. DOI: 10.1038/s41467-022-31927-8. Download

Shuxin Yang#, Wenjuan Zhao#, Muchun Zhu#, Huijuan Hu, Weijie Wang, Zhongsheng Zang, Meiling Jin, Jiacheng Bi, Jiandong Huang, Chenli LiuXuefei Li, Peng Yin, Nan Li*. (2021) Tumor Temporal Proteome Profiling Reveals the Immunological Triple Offensive Induced by Synthetic Anti-Cancer SalmonellaFrontiers in Immunology, 12:712936. DOI: 10.3389/fimmu.2021.712936. Download

Hui Wu#, Ting Wei#, Bingbing Yu, Rui Cheng, Fengtao Huang, Xuelin Lu, Yan Yan, Xionglue Wang, Chenli Liu*, Bin Zhu*. (2021) A single mutation attenuates both the transcription termination and RNA-dependent RNA polymerase activity of T7 RNA polymerase. RNA Biology, 2021; 1-16. DOI: 10.1080/15476286.2021.1954808. Download

Weirong Liu, Taku A. Tokuyasu, Xiongfei Fu*Chenli Liu* (2021) The spatial organization of microbial communities during range expansion. Current Opinion in Microbiology, 63: 109-116. DOI: 10.1016/j.mib.2021.07.005. Download

Ning Mao#, Nikhil Aggarwal#, Chueh Loo Poh, Byung Kwan Cho, Akihiko Kondo, Chenli Liu, Wen Shan Yew, Matthew Wook Chang*. (2021) Future trends in synthetic biology in Asia. Advanced Genetics, 2:e10038. DOI: 10.1002/ggn2.10038. Download

Yang Li#, Yuqi Wang#, Xuefei Li*Chenli Liu*. (2021) Hunting field: insights on distribution pattern of bacteria and immune cells in solid tumorsNational Science Review, 8: nwab023. DOI: 10.1093/nsr/nwab023. Download

A. I. Curatolo#, N. Zhou#, Y. Zhao#C. Liu, A. Daerr, J. Tailleur*, J. Huang*. (2020) Cooperative pattern formation in multi-component bacterial systems through reciprocal motility regulationNature Physics, 16, 1152-1157. DOI: 10.1038/s41567-020-0964-z. Download

Hai Zheng#, Yang Bai#, Meiling Jiang#, Taku A. Tokuyasu, Xiongliang Huang, Fajun Zhong, Yuqian Wu, Xiongfei Fu, Nancy Kleckner, Terence Hwa, Chenli Liu*. (2020) General quantitative relations linking cell growth and the cell cycle in Escherichia coliNature Microbiology, 5 (8): 995-1001. DOI: 10.1038/s41564-020-0717-x. Download

Weirong Liu#, Jonas Cremer#, Dengjin Li, Terence Hwa*Chenli Liu*(2019) An evolutionarily stable strategy to colonize spatially extended habitatsNature, 575 (7784): 664-668. DOI: 10.1038/s41586-019-1734-x. Download

Nathan Hillson#, Mark Caddick, Yizhi Cai, Jose A. Carrasco, Matthew Wook Chang, Natalie C. Curach, David J. Bell, Rosalind Le Feuvre, Douglas C. Friedman, Xiongfei Fu, Nicholas D. Gold, Markus J. Herrgård, Maciej B. Holowko, James R. Johnson, Richard A. Johnson, Jay D. Keasling, Richard I. Kitney, Akihiko Kondo, Chenli Liu, Vincent J. J. Martin, Filippo Menolascina, Chiaki Ogino, Nicola J. Patron, Marilene Pavan, Chueh Loo Poh, Isak S. Pretorius, Susan J. Rosser, Nigel S. Scrutton, Marko Storch, Hille Tekotte, Evelyn Travnik, Claudia E. Vickers, Wen Shan Yew, Yingjin Yuan, Huimin Zhao, Paul S. Freemont* (2019) Building a global alliance of biofoundriesNature Communications, 10:2040. DOI: 10.1038/s41467-019-10079-2. 

Arieh Zaritsky*, Waldemar Vollmer, Jaan Männik, Chenli Liu. (2019) Does the nucleoid determine cell dimensions in Escherichia coli? Frontiers in Microbiology  6;10:1717. DOI: 10.3389/fmicb.2019.01717. Download

Mindong Liang#, Zilong Li#, Weishan Wang#, Jiakun Liu#, Leshi Liu, Guoliang Zhu, Loganathan Karthik, Man Wang, Kefeng Wang, Zhong Wang, Jing Yu, Yuting Shuai, Jiaming Yu, Lu Zhang, Zhiheng Yang, Chuan Li, Qian Zhang, Tong Shi, Liming Zhou, Feng Xie, Huanqin Dai, Xueting Liu, Jingyu Zhang, Guang Liu, Ying Zhuo, Buchang Zhang, Chenli Liu, Shanshan Li, Xuekui Xia, Yaojun Tong, Yanwen Liu, Gil Alterovitz, Gao-Yi Tan*, Lixin Zhang*. (2019) A CRISPR-Cas12a-derived biosensing platform for the highly sensitive detection of diverse small molecules. Nature Communications, 10:3672. DOI: 10.1038/s41467-019-11648-1. 

Fuming Chen#, Zhongsheng Zang#, Ze Chen#, Liao Cui, Zhiguang Chang, Aiqing Ma, Ting Yin, Ruijing Liang, Yutong Han, Zhihao Wu, Mingbin Zheng*, Chenli Liu*, Lintao Cai*. (2019) Nanophotosensitizer-engineered Salmonella bacteria with hypoxia targeting and photothermal-assisted mutual bioaccumulation for solid tumor therapy. Biomaterials, 214(2019)119226. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2019.119226

Zhiguang Chang#, Yue Shen#, Qi Lang#, Hai Zheng, Taku. Tokuyasu, Shuqiang Huang, Chenli Liu*. (2019) Microfluidic synchronizer using a synthetic nanoparticle-capped bacterium. ACS Synthetic Biology, 8(5) : 962-967. DOI: 10.1021/acssynbio. 9b00058. Download

Jinming Cui#, Guoqin Mai, zuowei wang, Quan Liu, Yan Zhou, Yingfei Ma*Chenli Liu*(2019) Metagenomic insights into a cellulose-rich niche reveal microbial cooperation in cellulose degradation. Frontiers in Microbiology , 10 (618) : 1-12 doi:10.3389/fmicb.2019.00618. Download

He Li, Xia-qing Shi, Mingji Huang, Xiao Chen, Minfeng Xiao, Chenli LiuHugues Chaté, Hepeng Zhang*. (2018Data-driven quantitative modeling of bacterial active nematics. PNAS116(3): 777-785 doi.org/10.1073/pnas.1812570116. Download

Yuxuan Dong#, Zhengyang Zeng#, Lin Xia, Chenli Liu*. (2019) Bacterial anti-cancer therapy in the era of synthetic biologyChinese Bulletin of Life Sciences, 31(04): 332-342.

Jinming Cui#, Bingzhao Zhang#, Yingfei Ma, Xiongfei Fu# Meng Wang,  Chenli Liu*. (2018) Engineering Platforms for Synthetic Biology Research Journal of the Chinese Academy of Sciences, 33 (11) : 1249-1257. Download

Jingming Cui#, Liwei Wang, Zhiguang Chang, Zhongsheng Zang, Chenli Liu*. (2018) Progress of Synthetic Biology Research in Medical Applications. Journal of the Chinese Academy of Sciences, 33 (11) : 1218-1226. Download

Ling Chen#, Shengjian Yuan, Liu Quan, Guoqing Mai, Jinfang Yang, Deng Deng, Bingzhao Zhang, Chenli Liu, Yingfei Ma*. (2018) In vitro design and evaluation of phage cocktails against Aeromonas salmonicida. Frontiers in Microbiology. 9: 1476 . doi: 10.3389/fmicb.2018.01476.Download

Yingfei Ma*Xiaoyan YouGuoqin MaiTaku TokuyasuChenli Liu*. (2018) A human gut phage catalog correlates the gut phageome with type 2 diabetes. Microbiome6: 24. doi:10.1186/s40168-018-0410-y. Download

Arieh Zaritsky*, Avinoam Rabinovitch, Chenli Liu, Conrad L. Woldringh c. (2017) Does the eclipse limit bacterial nucleoid complexity and cell width? Synthetic and Systems Biotechnology2, 267-275. Download

Yang Bai#, Meng Gao, Lingling Wen, Caiyun He, Yuan Chen, Chenli Liu, Xiongfei Fu*, Shuqiang Huang*. (2017) Applications of Microfluidics in Quantitative BiologyBiotechnology Journaldoi: 10.1002/biot.201700170. [Epub ahead of print] Review. Download

Jinming Cui#, Minfeng Xiao#, Mingzhu Liu, Zuowei Wang, Furong Liu, Hailin Meng, Honggang Zhang, Jinfang Yang, Deng Deng,  Shuqiang Huang, Yingfei Ma*, Chenli Liu*. (2017) Coupling metagenomics with cultivation to select host-specific probiotic micro-organisms for subtropical aquaculture. Journal of Applied Microbiology 123, 1274-1285. doi: 10.1111/jam.13555. Download

Hailin Meng, Yingfei Ma, Guoqin Mai, Yong Wang* and Chenli Liu*. (2017) Construction of precise support vector machine based models for predicting promoter strength. Quantitative Biology 5, 90-98. doi: 10.1007/s40484-017-0096-3. Download

Lizhong Liu#, Yang Bai, Hai Zheng, Xiongfei Fu*Chenli Liu*. (2017) Fundamental aspects of synthetic biologyChinese journal of biotechnology 33, 315-323. doi: 10.13345/j.cjb.160477-en. Download

Chenli Liu#, Claudia Danilowicz, Nancy Kleckner* and Mara Prentiss. (2016) Single molecule identification of homology-dependent interactions between long ssRNA and dsDNA. Nucleic Acids Research 45, 894-901. doi: 10.1093/nar/gkw758. Download

Hai Zheng, Po-Yi HoMeiling JiangBin TangWeirong Liu, Dengjin LiXuefeng Yu, Nancy E. KlecknerAriel Amir*, Chenli Liu*. (2016) Interrogating the Escherichia coli cell cycle by cell dimension perturbations. PNAS113 (52) : 15000-15005. doi: 10.1073/pnas.1617932114. Download

Bingzhao Zhang#, Wangsheng Lai and Chenli Liu*. (2015) Methodology and Philosophy of Synthetic Biology. SCIENTIA SINICA Vitae (Chinese)45doi: 10.1360/N052015-00045. Download

Minfeng Xiao#, Bingzhao Zhang and Chenli Liu*(2015) Synthetic Biology in Studying the Origin of Life, Evolution, and Structure-Function Relation. SCIENTIA SINICA Vitae (Chinese), 45doi: 10.1360/N052015-00046. Download

Yue Zhuo# and Chenli Liu* (2015) Outline of Bacterial Cancer Therapy. Journal of Integration Technology, 4 (4) : 83-89. Download

Honggang Zhang#, Xinzhi Li, Bingzhao Zhang and Chenli Liu* (2015) Draft Genome Sequence of Acinetobacter sp. Strain YZS-X1-1, a Denitrifying Bacterium Isolated from Freshwater Pond Sludge in China. Genome Announcements 3. doi: 10.1128/genomeA.01579-14. Download

Xiongfei Fu#, Leihan Tang, Chenli Liu, Jiandong Huang, Terence Hwa, Lenz P. (2012) Stripe formation in bacterial systems with density-suppressed motility. Physical Review Letters 108, 198102. Download

Chenli Liu#, Xiongfei Fu and Jian-Dong Huang*. (2013) Synthetic biology: a new approach to study biological pattern formation. Quantitative Biology1, 7. doi: 10.1007/s40484-013-0021-3. Download

Chenli Liu#Xiongfei Fu#, Lizhong Liu, Xiaojing Ren, Carlos K.L. Chau, Sihong Li, Lu Xiang, Hualing Zeng, Guanhua Chen, Lei-Han Tang, Peter Lenz, Xiaodong Cui, Wei Huang*, Terence Hwa* and Jian-Dong Huang*. (2011) Sequential establishment of stripe patterns in an expanding cell population. Science 334, 238-241. doi: 10.1126/science.1209042. Download

Chenli Liu#, Wanpeng Wang#, Yehui Wu, Zhongwen Zhou, Qiliang Lai and Zongze Shao*. (2011) Multiple alkane hydroxylase systems in a marine alkane degrader, Alcanivorax dieselolei B-5. Environmental Microbiology 13, 1168-1178. doi: 10.1111/j.1462-2920.2010.02416.x. Download

Chenli Liu#, Zai Wang, Michael S.Y. Huen, Lin-Yu Lu, De-Pei Liu and Jian-Dong Huang*. (2009) Cell death caused by single-stranded oligodeoxynucleotide-mediated targeted genomic sequence modification. Oligonucleotides 19, 281-286. doi: 10.1089/oli.2009.0191. Download

Chenli Liu#, Yehui Wu, Li Li, Yingfei Ma and Zongze Shao*. (2007) Thalassospira xiamenensis sp. nov. and Thalassospira profundimaris sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 57, 316-320. doi: 10.1099/ijs.0.64544-0. Download

Chenli Liu#, Li Xia Xie, Min Li*, Siva Sundara Kumar Durairajan, Shinya Goto, Jian-Dong Huang*. (2007) Salvianolic Acid B Inhibits Hydrogen Peroxide-Induced Endothelial Cell Apoptosis through Regulating PI3K/Akt Signaling. PloS One 2. 12 doi:10.1371/journal.pone.0001321. Download

Chenli Liu#, Zongze Shao*. (2005) Alcanivorax dieselolei sp. nov., a novel alkane-degrading bacterium isolated from sea water and deep-sea sediment. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55, 1181-1186. doi: 10.1099/ijs.0.63443-0. Download

刘陈立,崔金明,蒙海林,刘复荣,刘明珠,王作伟,杨金芳,邓登 . “一种抗菌肽、其制备方法及应用”(申请号:201610912912.5).

刘陈立、邵宗泽、张炳照. “一种海洋船舶油污水的联合处理方法”(申请号:201610807121.6).

刘陈立、张炳照、邵翅、邓誉峰、程传号. “一种产高粘性多糖的细菌的筛选方法”(申请号:201610378514.X).

刘陈立, 赖旺生, 沈玥, 黄建东. “一种靶向治疗用人工趋磁细菌及其构建方法和应用”(申请号:201510400517.4).

闫鹰鸽, 艾澈熙, 崔金明, 陈贤帅, 刘陈立. “一种用于摇瓶培养的非侵入式生物量在线检测装置”(申请号:201510551900.X).

刘陈立、赖旺生、魏婷. “一种多细菌的噬菌体辅助连续定向进化系统”(申请号:暂无)

刘陈立, Olaf Eichstaedt(艾澈熙), 魏婷, 崔金明. “模块化微生物实验装置”(申请号:201521095684.4).

Olaf Eichstaedt(艾澈熙), 刘陈立, 魏婷, 崔金明, 袁海. “气动开闭系统及其气动开闭方法” (申请号:201511029244.3).

Olaf Eichstaedt(艾澈熙), 刘陈立, 魏婷, 崔金明, 袁海. “联动开闭系统及其联动开闭方法” (申请号:201511029203.4).

张宏刚、张文艳、刘陈立. “一株高效脱氮不动杆菌新种及其应用”(申请号201410397855.2).

张宏刚、刘陈立. “一种用于厌氧或兼性厌氧微生物的培养装置”(专利号ZL201320382433.9).

张宏刚, 张文艳, 刘陈立. “一种用于分离筛选乳酸菌的培养基、配制方法及应用”(授权号:ZL201310277525.5).

邵宗泽, 刘陈立. “柴油食烷菌及其降解酶系”(授权号:ZL200510086157.1).

邵宗泽, 刘陈立. “一种烷烃降解菌中的单加氧酶基因及其编译的蛋白”(授权号:ZL200510085897.3).