Papers_Dailab@SIAT

You are here: Home >> PUBLICATIONS

Papers
Patents

2022

Yingxin Ma #, Guobin Mao #, Weishan Yang #, Guoqiang Wu, Guoqiang Li, Xiaoying Li, Xin Lin, Junnan Lu, Shijun Zhao, Wei Zhao, Junbiao Dai*, Xian-En Zhang*. Studying bona fide SARS-CoV-2 biology in a BSL-2 biosafety environment using a split-virus-genome system. Science CHINA-Life Science, 2022, 1-4. doi: 10.1007/s11427-022-2114-8

Xin Hu#, Shuangying Jiang#, Feifei Xu#, Cheng Zeng, Xiangxiang Wang, Wei Liu, Aimin Cheng, Chengying Ma, Ning Gao, Yuyu Zhao, Junbiao Dai* and Guanghou Zhao*. Engineering and functional analysis of yeast with a monotypic 40S ribosome subunit. PNAS, 2022

2021
Shuangying Jiang#,Yuanwei Tang#, Liang Xiang, Xinlu Zhu, Zelin Cai, Ling Li, Yingxi Chen, Peishuang Chen, Yuge Feng, Xin Lin, Guoqiang Li, Jafar Sharif,Junbiao Dai*Efficient de novo assembly and modification of large DNA fragments. Science CHINA-Life Science, 2021, 1-11, https://doi.org/10.1007/s11427-021-2029-0

Junyang Ong#, Reem Swidah#, Macro Monti, Daniel Schindler, Junbiao Dai*, Yizhi Cai*. SCRaMbLE: A study of Its Robustness and Challenges through Enhancement of Hygromycin B Resistance in a Semi-Synthetic Yeast. Bioengineering. 2021, 8(3):42. https://doi.org/10.3390/bioengineering8030042.

Min Li#, Jiashu Wu#, Junbiao Dai, Qingshan Jiang, Qiang Qu, Xiaoluo Huang, Yang Wang*. A self‑contained and self‑explanatory DNA storage system. Scientific Reports, 2021 (11):18063. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97570-3.

Chongyang Ren#, Yong Liu#, Wenping Wei, Junbiao Dai* and Bangce Ye*. Reconstruction of Secondary Metabolic Pathway to Synthesize Novel Metabolite in Saccharopolyspora erythraea. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2021 (9): 628569. doi: 10.3389/fbioe.2021.628569

Xiangxiang Wang#, Zhiyong Yue#, Feifei Xu#, Sufang Wang, Xin Hu, Junbiao Dai*, Guanghou Zhao*.Coevolution of ribosomal RNA expansion segment 7L and assembly factor Noc2p specializes the ribosome biogenesis pathway between Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans.Nucleic Acids Research, Volume 49, Issue 8, 7 May 2021, Pages 4655–4667, https://doi.org/10.1093/nar/gkab218

Liang Xiang,Guoqiang Li,Luan Wen,Cong Su,Yong Liu,Hongzhi Tang,Junbiao Dai*.Biodegradation of aromatic pollutants meets synthetic biology.Synth Syst Biotechnol .2021 Jul 1; 6(3):153- 162.doi:10.1016/j.synbio.2021.06.001.

Zhouqing Luo*#, Kang Yu#, Shangqian Xie, Marco Monti, Daniel Schindler, Yuan Fang, Shijun Zhao, Zhenzhen Liang, Shuangying Jiang, Meiwei Luan, Chuanle Xiao, Yizhi Cai* and Junbiao Dai*. Compacting a synthetic yeast chromosome arm. Genome Biology, 2021,22:5. doi.org/10.1186/s13059-020-02232-8

2020Hannes Braberg#, Ignacia Echeverria#, Stefan Bohn#, Peter Cimermancic#, Anthony Shiver, Richard Alexander, Jiewei Xu, Michael Shales, Raghuvar Dronamraju, Shuangying Jiang, Gajendradhar Dwivedi, Derek Bogdanoff, Kaitlin K. Chaung, Ruth Hüttenhain, Shuyi Wang, David Mavor, Riccardo Pellarin, Dina Schneidman, Joel S. Bader, James S. Fraser, John Morris, James E. Haber, Brian D. Strahl, Carol A. Gross, Junbiao Dai, Jef D. Boeke∗, Andrej Sali∗, Nevan J. Krogan∗. Genetic interaction mapping informs integrative structure determination of protein complexes. Science, 2020,370, eaaz4910 (2020). DOI: 10.1126/science.aaz4910

Reem Swidah, Jamie Auxillos, Wei Liu, Sally Jones, Ting-Fung Chan,Junbiao Dai, and Yizhi Cai. SCRaMbLE-in: A Fast and Efficient Method to Diversify and Improve the Yields of Heterologous Pathways in Synthetic Yeast. Methods in Molecular Biology, 2020;2205:305-327. doi: 10.1007/978-1-0716-0908-8_17

Matthew J. MacKay, Anna C. Hooker, Ebrahim Afshinnekoo, Marc Salit, Jason Kelly, Jonathan V. Feldstein, Nick Haft, Doug Schenkel, Subhalaxmi Nambi, Yizhi Cai, Feng Zhang, George Church, Junbiao Dai, Cliff L. Wang, Shawn Levy, Jeff Huber, Hanlee P. Ji, Alison Kriegel, Anne L. Wyllie, Christopher E. Mason. The COVID-19 XPRIZE and the need for scalable, fast, and widespread testing. Nature Biotechnology, 2020, 38(9):1021-1024. doi: 10.1038/s41587-020-0655-4.

Zhouqing Luo, Shuangying Jiang, and Junbiao Dai.  Chromosomal Rearrangements of Synthetic Yeast by SCRaMbLE. Methods in Molecular Biology, 2021;2196:153-165. doi: 10.1007/978-1-0716-0868-5_12

Shuangying Jiang, Zhouqing Luo, and Junbiao Dai. Use YeastFab to Construct Genetic Parts and Multicomponent Pathways for Metabolic Engineering. Methods in Molecular Biology, 2021;2196:167-180. doi: 10.1007/978-1-0716-0868-5_13.

Yang Li#, Dan-yun Lai#, Hai-nan Zhang#, He-wei Jiang#, Xiaolong Tian#, Ming-liang Ma, Huan Qi, Qing-feng Meng, Shu-juan Guo,Yanling Wu, Wei Wang, Xiao Yang, Da-wei Shi, Jun-biao Dai, Tianlei Ying*, Jie Zhou* and Sheng-ce Tao*. Linear epitopes of SARS-CoV-2 spike protein elicit neutralizing antibodies in COVID-19 patients. Cellular&Molecular Immunology, 2020, 17(10):1095-1097. doi: 10.1038/s41423-020-00523-5. 

Shuangying Jiang, Shijun Zhao, Zelin Cai, Yuanwei Tang, Junbiao Dai*. Synthetic yeast genomes for studying chromosomal features. Current Opinion in Systems Biology. 2020, 23: 1-7.

Junbiao Dai∗, Jef D. Boeke, Zhouqing Luo, Shuangying Jiang, Yizhi Cai∗, Sc3.0: revamping and minimizing the yeast genome. Genome Biology. 2020.21:205. doi: 10.1186/s13059-020-02130-z

Jiaying Zhang, Junjie Luo, Jieyan Chen, Junbiao Dai*, Craig Montell*. The Role of Y Chomosome Genes in Male Fertility in Drosophila melanogaster. Genetics. 2020, 215: 623-633.

Zhongyi Lu#, Ting Fu#, Tianyi Li, Yang Liu, Siyu Zhang, Jinquan Li, Junbiao Dai, Eugene V.Koonin, Guohui Li, Huiying Chu*, Meng Li*. Coevolution of Eukaryote-like Vps4 and ESCPT-III Subunits in the Asgard Archaea. mBio, 2020, 11(3): 300417-20.

Zhouqing Luo, Stefan A. Hoffmann, Shuangying Jiang, Yizhi Cai∗,Junbiao Dai. Probing eukaryotic genome functions with synthetic chromosomes, Experimental Cell Research, 2020, 390(1):111936. doi: 10.1016/j.yexcr.2020. 111936.

2019Weimin Zhang#, Xuedi Zhang#, Zhaoyu Xue#, Yijie Li#, Qing Ma, Xiangle Ren, Jiaying Zhang, Songhua Yang, Lijuan Yang, Menghua Wu, Mengda Ren, Rongwen Xi, Zheng Wu, Ji-Long Liu, Erika Matunis, Junbiao Dai*, Guanjun Gao*, Probing the function of metazoan histones with a systematic library of H3 and H4 mutants, Developmental Cell, 2019, 48: 1-14. doi: 10.1016/j.devcel.2018.11.047.

Jamie Y. Auxilos, Eva Garcia-Ruiz, Sally Jones, Tianyi Li, Shuangying Jiang, Junbiao Dai, Yizhi Cai*. Multiplex Genome Engineering for Optimizing Bioproduction in Saccharomyces cerevisiae. Biochenmistry. 2019, 58: 1492-1500.

Junbiao Dai*. Investigating loss of heterozygosity in a SCRaMbLEd yeast genome. Science CHINA-Life Science, 2019. doi: 10.1007/s11427-019-9517-5

Shuangying Jiang, Tongsi, Junbiao Dai*. Whole-Genome Regulation for Yeast Metabolic Engineering,Small methods, 2019, 1900640.

Yicong Lin#, Xinzhi Zou#, Yihui Zheng, Yizhi Cai*, Junbiao Dai*. Improving Chromosome Synthesis with a Semiquantitative Phenotypic Assay and Refined Assembly Strategy. ACS Synthetic Biology, 2019. doi: 10.1021/acssynbio.8b00505.

Qingwen Jiang, Weinmin Zhang, Chenghao Liu, Yicong Lin, Qingyu Wu, Junbiao Dai*, Dissecting PCNA function with a systematically designed mutant library in yeast, Journal of Genetics and Genomics, 2019, 26: 301-313. doi: 10.1016/j.jgg.2019.03.014.

2018Shuangying Jiang, Junbiao Dai*, Inevitability or contingency: how many chromosomes do we really need?, SCIENCE CHINA-Life Sciences, 2018, 1-4.  DOI: 10.1007/s11427-018-9425-8

Zhouqing Luo, Qing Yang, Binan Geng, Shuangying Jiang, Shihui Yang, Xiaozheng Li, Yizhi Cai, Junbiao Dai*Whole genome engineering by synthesis, SCIENCE CHINA-Life Sciences, 2018, 1-13.  doi:10.1007/s11427-018-9403-y.

Weimin Zhang#, Xuedi Zhang#, Zhaoyu Xue#, Yijie Li#, Qing Ma, Xiangle Ren, Jiaying Zhang, Songhua Yang, Lijuan Yang, Menghua Wu, Mengda Ren, Rongwen Xi, Zheng Wu, Ji-Long Liu, Erika Matunis, Junbiao Dai*, Guanjun Gao*Probing the function of metazoan histones with a systematic library of H3 and H4 mutants, Developmental Cell, 2019, 48, 1-14.  doi: 10.1016/j.devcel.2018.11.047.

Yibo Xiao, Xi He, Qi Ma, Yue Lu, Fan Bai, Junbiao Dai*, Qingyu Wu*Photosynthetic Accumulation of Lutein in Auxenochlorella protothecoides after Heterotrophic Growth, Marine drugs, 2018, 16(8).  doi:10.3390/md16080283

Li Cheng, Chengxi Liu, Shuangying Jiang, Sha Hou, Jinguo Huang, Ziqing Chen, Yangyang Sun, Huan Qi, Hewei Jiang, Jingfang Wang, Yiming Zhou, Daniel M Czajkowsky, Junbiao Dai*, Shengce Tao*, Cell Lysate Microarray for Mapping the Network of Genetic Regulators for Histone MarksMolecular & Cellular Proteomics, 2018.  doi:10.1074/mcp.RA117.000550.

Tianyi Li#, Xiuqi Chen#, Yizhi Cai*, Junbiao Dai*, Artificial Protein Scaffold System (AProSS): An efficient method to optimize exogenous metabolic pathways in Saccharomyces cerevisiae, Metabolic Engineering, 2018, 49: 13-20.  doi: 10.1016/j.ymben.2018.07.006.

Yan Liu, Fan Yang, Siying Li, Junbiao Dai*, Haiteng Deng*, Glutaredoxin deletion shortens chronological life span in Saccharomyces cerevisiae via ROS mediated Ras/PKA activation, Journal of Proteome Research., 2018. doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00012.

Wei Liu, Zhouqing Luo, Yun Wang, Nhan Pham, Laura Tuck, Irene Pérez Pi, Longying Liu, Yue Shen, Chris French, Manfred Auer, Jon Marles-Wright, Junbiao Dai*, Yizhi Cai*, Rapid pathway prototyping and engineering using in vitro and in vivo synthetic genome SCRaMbLE-in methods, Nature Communications, 2018, 9: 1936. doi:10.1038/s41467-018-04254-0

Zhouqing Luo#, Lihui Wang#, Yun Wang, Weimin Zhang, Yakun Guo, Yue Shen, Linghuo Jiang, Qingyu Wu, Chong Zhang, Yizhi Cai*, Junbiao Dai*, Identifying and characterizing SCRaMbLEd synthetic yeast using ReSCuES, Nature Communications, 2018, 9,1930. doi:10.1038/s41467-017-00806-y

Daniel Schindler, Junbiao Dai, Yizhi Cai*Synthetic genomics: a new venture to dissect genome fundamentals and engineer new functionsCurrent Opinion in Chemical Biology,2018, 8;46:56-62. doi: 10.1016/j.cbpa.2018.04.002. [Epub ahead of print]

Yikang Zhou#, Gang Li#, Junkai Dong#, Xin-hui Xing, Junbiao Dai*, Chong Zhang*, MiYA, an efficient machine-learning workflow in conjunction with the YeastFab assembly strategy for combinatorial optimization of heterologous metabolic pathways in Saccharomyces cerevisiae, Metabolic Engineering, 2018, pii: S1096-7176(18)30014-4. doi: 10.1016/j.ymben.2018.03.020. [Epub ahead of print]

Sha Hou, Qin Qin, Junbiao Dai*, Wicket: a versatile tool for the integration and optimization of exogenous pathway in Saccharomyces cerevisiae, ACS Synthetic Biology, 2018, 7(3):782-788. doi: 10.1021/acssynbio.7b00391. Epub 2018 Feb 28.

He Huang#, Zhouqing Luo#, Shankang Qi#, Jing Huang#, Peng Xu, Xiuxuan Wang, Li Gao, Fangyi Li, Jian Wang, Zhucheng Chen, Lunzhi Dai*, Junbiao Dai*, Yingming Zhao*, Landscape of the Regulatory Elements for Lysine 2-Hydroxyisobutyrylation PathwayCell Research, 2018, 28(1):111-125. doi: 10.1038/cr.2017.149.

2017Ze-Xiong Xie, Duo Liu, Bing-Zhi Li, Meng Zhao, Bo-Xuan Zeng, Yi Wu, Yue Shen, Tao Lin, Ping Yang, Junbiao Dai, Yizhi Dai, Huangming Yang, Yingjin Yuan*, Design and chemical synthesis of eukaryotic chromosomes, Chemical Society Reviews, 2017, 46(23):7191-7207. doi: 10.1039/c7cs00208d. (Invited review)

Shuangying Jiang#, Yan Liu#, Caiyue Xu, Yun Wang, Jianhui Gong, Yue Shen, Qingyu Wu, Jef D. Boeke and Junbiao Dai*, Dissecting Nucleosome Function with a Comprehensive Histone H2A and H2B Mutant LibraryG3 (Bethesda), 2017, 7(12):3857-3866. doi: 10.1534/g3.117.300252.

Shuangying Jiang, Yan Liu, Ann Wang, Yiran Qin, Maoguo Luo, Qingyu Wu, Jef D. Boeke* and Junbiao Dai*, Construction of comprehensive dosage-matching core histone mutant libraries for Saccharomyces cerevisiae, Genetics, 2017, 207(4):1263-1273. doi: 10.1534/genetics.117.300450.

Jing Huang#, Zhouqing Luo#, Wantao Ying#, Qichen Cao, He Huang, Junkai Dong, Qingyu Wu, Yingming Zhao, Xiaohong Qian*, Junbiao Dai*, 2-hydroxyisobutyrylation on histone H4K8 is regulated by glucose homeostasis in Saccharomyces cerevisiae, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017, 114(33):8782-8787. doi: 10.1073/pnas.1700796114

Guo Cheng, Hongmei Xue, Jiao Luo, Hong Jia, Lishi Zhang, Junbiao Dai, Anette E. Buyken, Relevance of the dietary glycemic index, glycemic load and genetic predisposition for the glucose homeostasis of Chinese adults without diabetes, Scientific Reports, 2017, 7(1):400

Junbiao Dai*, Yizhi Cai, Yinjing Yuan, Huanming Yang, Jef D Boeke, Whole genome synthesis: from poliovirus to synthetic yeast, Quantitative Biology, 2017, 5(1): 105–109 (Invited review)

Weimin Zhang#, Guanghou Zhao#, Zhouqing Luo#, Yicong Lin, Lihui Wang, Yakun Guo, Ann Wang, Shuangying Jiang, Qingwen Jiang, Jianhui Gong, Yun Wang, Sha Hou, Jing Huang, Tianyi Li, Yiran Qin, Junkai Dong, Qin Qin, Jiaying Zhang, Xinzhi Zou, Xi He, Li Zhao, Yibo Xiao, Meng Xu, Erchao Cheng, Ning Huang, Tong Zhou, Yue Shen, Roy Walker, Yisha Luo, Zheng Kuang, Leslie A. Mitchell, Kun Yang, Sarah M. Richardson, Yi Wu, Bing-Zhi Li, Ying-Jin Yuan, Huanming Yang, Jiwei Lin, Guo-Qiang Chen, Qingyu Wu, Joel S. Bader, Yizhi Cai, Jef D. Boeke, Junbiao Dai*, Engineering the ribosomal DNA in a megabase synthetic chromosome, Science, 355(6329), pii: eaaf3981. doi: 10.1126/science.aaf3981.

Zhouqing Luo, Junbiao Dai*,Synthetic genomics: the art of design and synthesisChinese Journal of Biotechnology, 2017, 33(3): 331-342 (Invited review)

Ting Yuan#, Yakun Guo#, Junkai Dong, Tianyi Li, Tong Zhou, Kaiwen Sun, Mei Zhang, Qingyu Wu, Zhen Xie, Yizhi Cai, Limin Cao and Junbiao Dai*, Construction, characterization and application of genome-wide promoter part library in Saccharomyces cerevisiae. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2017,11(1):107-116 (Featured cover story)

Yue Shen, Yun Wang, Tai Chen, Feng Gao, Jianhui Gong, Dariusz Abramczyk, Roy Walker, Hongcui Zhao, Shihong Chen, Wei Liu, Yisha Luo, Carolin A. Müller, Adrien Paul-Dubois-Taine, Bonnie Alver, Giovanni Stracquadanio, Zhouqing Luo, Yanqun Fan, Baojin Zhou, Bo Wen, Fengji Tan, Yujia Wang, Jin Zi, Zexiong Xie, Bingzhi Li, Leslie A. Mitchell, Kun Yang, Sarah M. Richardson, Yingjin Yuan, Christopher E. French, Conrad A. Nieduszynski, Romain Koszul, Adele L. Marston, Hui Jiang, Jian Wang, Joel S. Bader, Junbiao Dai, Jef D. Boeke, Xun Xu, Yizhi Cai*, Huanming Yang*, Deep functional analysis of synII, a 770 kb synthetic yeast chromosome, Science, 355(6329), pii: eaaf4791. doi: 10.1126/science.aaf4791.

Yizhi Cai* and Junbiao Dai*, Methods to synthesize large DNA fragments for synthetic yeast genome, Cold Spring Harbor Protocols. 2017(3): pdb.prot080978 (*Co-corresponding author)

Guillaume Mercy, Julien Mozziconacci, Vittore F. Scolari, Kun Yang, Guanghou Zhao, Agn.s Thierry, Yisha Luo, Leslie A. Mitchell, Michael Shen, Yue Shen, Roy Walker, Weimin Zhang, Yi Wu, Ze-xiong Xie, Zhouqing Luo, Yizhi Cai, Junbiao Dai, Huanming Yang, Ying-Jin Yuan, Jef D. Boeke, Joel S. Bader, Heloise Muller*, Romain Koszul*, 3D organization of synthetic and scrambled chromosomes, Science, 355(6329), pii: eaaf4597. doi: 10.1126/science.aaf4597.

Leslie A. Mitchell, Ann Wang, Giovanni Stracquadanio, Zheng Kuang, Xuya Wang, Sarah Richardson, J. Andrew Martin, Roy Walker, Yisha Luo, Hongjiu Dai, Kang Dong, Zuojian Tang, Yizhi Cai, David Fenyö, Junbiao Dai, Joel S. Bader, Jef D. Boeke*. Synthesis, debugging and consolidation of synthetic chromosomes in yeast: synVI and beyond, Science, 355(6329), pii: eaaf4831. doi: 10.1126/science.aaf4831.

Yi Wu, Bing-Zhi Li, Meng Zhao, Leslie A. Mitchell, Ze-Xiong Xie, Qiu-Hui Lin, Xia Wang, Wen-Hai Xiao, Ying Wang, Xiao Zhou, Hong Liu, Xia Li, Ming-Zhu Ding, Duo Liu, Lu Zhang, Bao-Li Liu, Xiao-Le Wu, Fei-Fei Li, Xiu-Tao Dong, Bin Jia, Wen-Zheng Zhang, Guo-Zhen Jiang, Yue Liu, Xue Bai, Tian-Qing Song, Yan Chen, Si-Jie Zhou, Rui-Ying Zhu, Feng Gao, Zheng Kuang, Xu-Ya Wang, Michael Shen, Kun Yang, Giovanni Stracquadanio, Sarah M. Richardson, Yicong Lin, Lihui Wang, Roy Walker, Yi-Sha Luo, Ping-Sheng Ma, Huan-Ming Yang, Yi-Zhi Cai, Junbiao Dai, Joel S. Bader, Jef D. Boeke, Ying-Jin Yuan*, Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X, Science, 355(6329), pii: eaaf4706. doi: 10.1126/science.aaf4706.

2016Peng Xu, Chengmin Li, Zhihong Chen, Shuangying Jiang, Shilong Fan, Jiawei Wang, Junbiao Dai, Ping Zhu* and Zhucheng Chen*, The NuA4 core complex acetylates nucleosomal histone H4 through a double recognition mechanism, Molecular Cell, 2016, 63(6):965-75.

Kejia Wen, Lijuan Yang, Tuanlin Xiong, Chao Di, Danhui Ma, Menghua Wu, Zhaoyu Xue, Xuedi Zhang, Li Long, Weimin Zhang, Jiaying Zhang, Xiaoli Bi, Junbiao Dai, Qiangfeng Zhang, Zhi John Lu and Guanjun Gao, Critical roles of long noncoding RNAs in Drosophila spermatogenesis, Genome Research, 2016, Aug 11. [Epub ahead of print]

Huaiyuan Zhang, Chao Wu, Qingyu Wu, Junbiao Dai* and Yuanda Song*, Metabolic Flux Analysis of Lipid Biosynthesis in the Yeast Yarrowia lipolytica Using 13C-Labled Glucose and Gas Chromatography-Mass Spectrometry. PLoS One, 2016; 11(7): e0159187.

Xi He, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Identification of Sporopollenin as the Outer Layer of Cell Wall in Microalga Chlorella protothecoides, Frontiers in Microbiology, 2016, 7:1047. (*Co-corresponding author)

Yiran Qin, Chang Tan, Jiwei Lin, Qin Qin, Jianghaiyang He, Qingyu Wu, Yizhi Cai, Zhucheng Chen* and Junbiao Dai*, EcoExpress—Highly Efficient Construction and Expression of Multicomponent Protein Complexes in Escherichia coli, ACS Synthetic Biology, 2016, 5(11):1239-1246.

Jun-Jie Liu, Chu-Ya Niu, Yao Wu, Dan Tan, Yang Wang,Ming-Da Ye, Yang Liu, Wenwei Zhao, Ke Zhou, Quan-Sheng Liu, Junbiao Dai, Xuerui Yang, Meng-Qiu Dong, Niu Huang and Hong-Wei Wang, CryoEM structure of yeast cytoplasmic exosome complex, Cell Research, 2016, 26, 822-837

Andrea Martella*, Steven M. Pollard, Junbiao Dai, Yizhi Cai*, Mammalian synthetic biology: time for Big MACs, ACS Synthetic Biology, 2016, 5(10):1040-1049

Chao Wu, Wei Xiong, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Kinetic flux profiling dissects nitrogen utilization pathways in the oleaginous green alga Chlorella protothecoides, Journal of Phycology, 2016, 52: 116-124. (*Co-corresponding author)

2015Ke Liu, Sha Hou, Junbiao Dai* and Zhirong Sun*, PyMut: a web tool for overlapping gene loss-of-function mutation design, IEEE/ACM Transations on Computational Biology and Bioinformatics, 2015 Dec 3. [Epub ahead of print]

Yibo Xiao, Yue Lu, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Industrial fermentation of Auxenochlorella protothecoides for production of biodiesel and its application in vehicle diesel engines, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2015, 3:164 (*Co-corresponding author)

Dong Yan, Yun Wang, Tatsuya Murakami, Yue Shen, Jianhui Gong, Huifeng Jiang, David R. Smith, Jean-Francois Pombert, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Auxenochlorella protothecoides and Prototheca wickerhamii plastid genome sequences give insight into the origins of non-photosynthetic algae, Scientific Reports, 2015, 5: 14465 (*Co-corresponding author)

Payel Sen, Weiwei Dang, Greg Donahue, Junbiao Dai, Jean Dorsey, Xiaohua Cao, Wei Liu, Kajia Cao, Rocco Perry, Jun Yeop Lee, Brian M. Wasko, Daniel T. Carr, Chong He, Brett Robison, John Wagner, Brian D. Gregory, Matt Kaeberlein, Brian K. Kennedy, Jef D. Boeke and Shelley L. Berger, H3K36 methylation promotes longevity by enhancing transcriptional fidelity, Genes and Development, 2015, 29(13): 1362-76

Yakun Guo, Junkai Dong, Tong Zhou, Jamie Auxillos, Tianyi Li, Weimin Zhang, Lihui Wang, Yue Shen, Yisha Luo, Yijing Zheng, Jiwei Lin, Guo-Qiang Chen, Qingyu Wu, Yizhi Cai* and Junbiao Dai*, YeastFab: the design and construction of standard biological parts for metabolic engineering in Saccharomyces cerevisiae, Nucleic Acids Research, 2015, 43(13):e88 (*Co-corresponding author)

Antoine Simoneau1, Neda Delgoshaie, Ivana Celic, Junbiao Dai, Nebiyu Abshiru, Santiago Costantino, Pierre Thibault, Jef D. Boeke, Alain Verreault, and Hugo Wurtele, Interplay between histone H3 lysine 56 deacetylation and chromatin modifiers in response to DNA damage, Genetics, 2015, 200(1): 185-205

Chao Wu, Wei Xiong, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Genome-based metabolic mapping and 13C flux analysis reveal systematic properties of an oleaginous microalga Chlorella protothecoides, Plant Physiology, 2015, 167(2): 586-99. (*Co-corresponding author)

2014Li Zhao, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Autophagy-like processes are involved in lipid droplet degradation in Auxenochlorella protothecoides during the heterotrophy-autotrophy transition, Frontiers in Plant Science, 2014, 5: 400. (*Co-corresponding author)

Wei Wei, Huhu Xin, Bhaskar Roy, Junbiao Dai, Yungen Miao* and Guanjun Gao*, Heritable genome editing with CRISPR/Cas9 in the silkworm, Bombyx mori, PLoS One. 2014, 9(7): e101210.

Chunfang Gao, Yun Wang, Yue Shen, Dong Yan, Xi He, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Oil accumulation mechanisms of the oleaginous microalga Chlorella protothecoides revealed through its genome, transcriptomes, and proteomes, BMC Genomics, 2014, 15: 582. (*Co-corresponding author)

Yan Li, Wen Shao, Shouhong Jin, Tuan Xu, Xianli Jiang, Shihchi Yang, Zheyao Wang, Junbiao Dai and Qiong Wu*, Microgrooved poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) affects the phenotype of vascular smooth muscle cells through let-7a-involved regulation of actin dynamics. Biotechnology Letters, 2014, 36(10): 2125-33.

Hanshuo Zhang, Juan Li, Sha Hou, Gancheng Wang, Mingjun Jiang, Changhong Sun, Xiongbing Hu, Fengfeng Zhuang, Zhifei Dai, Junbiao Dai* and Jianzhong Jeff Xi*, Engineered TAL Effector modulators for the large-scale gain-of-function screening, Nucleic Acids Research, 2014, 42(14): e114 (*Co-corresponding author)

Zhaoyu Xue, Mengda Ren, Menghua Wu, Junbiao Dai, Yikang S. Rong and Guanjun Gao, Efficient Gene Knock-out and Knock-in with Transgenic Cas9 in Drosophila, G3 (Bethesda), 2014, 4(5): 925-929

2013Yue Lu, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Photosynthesis-fermentation hybrid system to produce lipid feedstock for algal biofuel, Environmental Technology, 2013, 34:13-14, 1869-1876 (*Co-corresponding author)

Tessie M. Ng, Tineke L. Lenstra, Nicole Duggan, Shuangying Jiang, Steven Ceto, Frank C. P. Holstege, Junbiao Dai, Jef D. Boeke and Sue Biggins, Kinetochore Function and Chromosome Segregation Rely On Critical Residues in Histones H3 and H4 in Budding Yeast, Genetics, 2013, 195(3): 795-807

Katherine L. Fiedler, Poonam Bheda, Junbiao Dai, Jef D. Boeke, Cynthia Wolberger and Robert J. Cotter, A quantitative analysis of histone methylation and acetylation isoforms from their deuteroacetylated derivatives: application to a series of knockout mutants, Journal of Mass Spectrometry, 2013, 48(5): 608-15.

Dong Yan, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Characterization of an ammonium transporter in the oleaginous alga Chlorella protothecoides, Applied Microbiology and Biotechnology, 2013, 97(2): 919-28.  (*Co-corresponding author)

2012
Qiao Jiang, Li Zhao, Junbiao Dai* and Qingyu Wu*, Analysis of autophagy genes in microalgae: Chlorella as a potential model to study mechanism of autophagy, PloS One, 2012, 7 (7): e41826 (*Co-corresponding author)

Zhongyu Xie*, Junbiao Dai*, Lunzhi Dai, Minjia Tan*, Zhongyi Cheng, Yeming Wu, Jef D. Boeke, and Yingming Zhao, Lysine succinylation and lysine malonylation in histone, Molecular & Cellular Proteomics, 2012, 11(5):100-7. (*equal contribution)

Junbiao Dai and Jef D. Boeke, Strain construction and screening methods for a yeast histone H3/H4 mutant library, Methods in Molecular Biology, 2012, 833: 1-14.

2011Chao Peng, Zhike Lu, Zhongyu Xie, Zhongyi Cheng, Yue Chen, Minjia Tan, Hao Luo, Yi Zhang, Wendy He, Ke Yang, Bernadette M. M. Zwaans, Daniel Tishkoff, Linh Ho, David Lombard, Tong-Chuan He, Junbiao Dai, Eric Verdin, Yang Ye, and Yingming Zhao, The first identification of lysine malonylation substrates and its regulatory enzyme, Molecular & Cellular Proteomics, 2011, 10(12): M111.012658.

Jessica S. Dymond, Sarah M. Richardson, Candice E. Coombes, Timothy Babatz, Héloïse Müller, Narayana Annaluru, William J. Blake, Joy Wu Schwerzmann, Junbiao Dai, Derek L. Lindstrom, Annabel C. Boeke, Daniel Gottschling, Srinivasan Chandrasegaran, Joel S. Bader, Jef D. Boeke, Fully synthetic chromosome arms function in yeast and generates phenotypic diversity, Nature, 2011, 477(7365): 471-6

Edel M. Hyland, Henrik Molina, Kunal Poorey, Chunfa Jie, Zhe Xie, Junbiao Dai, Jiang Qian, Stefan Bekiranov, David T. Auble, Akhilesh Pandey and Jef D. Boeke, A “Young” Lysine Residue in Histone H3 Attenuates Transcriptional Output in Saccharomyces cerevisiae, Genes and Development, 2011, 25(12): 1306-19

Before 2011


Junbiao Dai, Edel M. Hyland, Anne Norris and Jef D. Boeke, Yin and yang of histone H2B’s role in silencing and longevity: a tale of two arginines, Genetics, 2010, 186(3): 813-828

Hailiang Huang, Alexandra M. Maertens, Edel M. Hyland, Junbiao Dai, Anne Norris, Jef D. Boeke and Joel S. Bader, HistoneHits: a database for histone mutations and their phenotypes, Genome Research, 2009, 19(4): 674-681

马英新,毛国斌,戴俊彪,中国发明专利,"用于检测新型冠状病毒的荧光探针及其制备方法与应用",(专利申请号CN202210514610.8).

黄奕翼,戴俊彪,中国发明专利,"用于DNA存储的编码方法及编码装置",(专利申请号CN202210441789.9).

黄奕翼,戴俊彪,中国发明专利,"基于DNA存储的信息编码方法、装置、计算机设备及介质",(专利申请号CN202210432503.0; PCT/CN2022/091100).

戴俊彪,强薇,黄小罗,中国发明专利,“DNA编码方法、解码方法、装置、终端设备及介质”,(专利申请号CN202210248376.9).

马英新,毛国斌,戴俊彪,中国发明专利,"Si-FITC比率型荧光纳米探针的合成方法及其在新冠病毒抗原检测中的应用",(专利申请号: CN202111564717.5).

戴俊彪,强薇,黄小罗,中国发明专利,"数据存储方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质",(专利申请号: CN202111518514.2).

戴俊彪,强薇,黄小罗,中国发明专利,"基于DNA存储的编码方法、电子设备及可读存储介质",(专利申请号: CN202111505985.X).

马英新,毛国斌,戴俊彪,中国发明专利,“一种镉锌硒量子点及其制备方法和应用、ALP检测方法",(专利申请号: CN202111486409.5).

戴俊彪,卢明伟,黄小罗,中国发明专利,"数据纠错方法、装置及电子设备",(专利申请号: CN202111271508.0).

戴俊彪,马英新,毛国斌,中国发明专利,"SARS-CoV-2病毒样颗粒的制备方法及其应用",(专利申请号: CN202111271508.1).

戴俊彪,黄小罗,中国发明专利,"DNA数据的存储方法、装置、设备及可读存储介质",(专利申请号: CN202110929436.9; PCT/CN2021/112465).

戴俊彪,卢明伟,黄小罗,中国发明专利,"编码方法、解码方法、装置、终端设备及可读存储介质",(专利申请号: CN202110731619.X; PCT/CN2021/103179).

戴俊彪,黄小罗,中国发明专利,“利用DNA进行数据存储的方法、装置及存储设备”,(专利申请号: CN202110688074.9;PCT/CN2021/101247).

戴俊彪,高鲁娜,李敏,黄小罗, 中国发明专利,"序列获取方法、装置、设备和存储介质",(专利申请号: 202011476403.5).

戴俊彪,卢俊南,杨炜钐,温栾,林鑫,中国发明专利,"IRES序列、IRES序列的应用和多顺反子表达载体",(专利申请号: 202011453220.1; PCT/CN2020/135845).

戴俊彪,李敏,王洋,黄小罗,中国发明专利,"编码方法、解码方法、装置及计算机可读存储介质",(专利申请号: 202011468374.8;PCT/CN2020/136915).

黄小罗,戴俊彪,中国发明专利,"用于DNA数据存储的二进制信息到碱基序列的编解码方法和编解码装置",(专利申请号: CN202011343923.9; PCT/CN2020/131511

李敏,戴俊彪,王洋,姜青山,罗周卿,姜双英,中国发明专利,"基于DNA的数据存储方法、数据恢复方法及终端设备",(专利申请号: CN202011426871.1;PCT/CN2020/134847).

戴俊彪,黄小罗,中国发明专利,“一种利用DNA介质进行数据存储方法及装置”,(专利申请号:202011193019.4)

戴俊彪、温栾、 陈佩双、 卢俊南、林鑫,中国发明专利,“一种制造染色体结构变异的方法”,(专利申请号:202011205066.6;PCT/CN2020/134673

黄小罗戴俊彪,中国发明专利,“一种存有数据信息的DNA序列压缩/解压缩编码方法”,(专利申请号:202011137220.0;PCT/CN2020/122721).

戴俊彪姜双英唐园玮,中国发明专利,“基于合成基因和酿酒酵母同源重组机制的分子克隆方法”(专利申请号:202010983909.9;PCT/CN2020/133550).

戴俊彪,丁琛程莉,秦兆宇岳雪彤,中国发明专利,“一种基于肽段的靶向蛋白质组精确定量方法”(专利申请号:202010507012.9;PCT/CN2020/135143).

戴俊彪,李敏,方圆,姜双英,罗周卿,中国发明专利,“文本信息存储和读取方法及其装置”(专利申请号:201911051841.4).

戴俊彪吴庆余,乃哥麦提•伊加提,孙凯文,董俊凯,秦怡然,中国发明专利,将数据进行生物存储及还原的方法”(专利申请号201610786435.2 PCT/CN2016/097398).

戴俊彪,林继伟,秦怡然,吴庆余,何江海洋 中国发明专利,一种利用短链引物阻遏提高DNA克隆及组装效率的方法”(专利申请号201510849165.0 ).

戴俊彪,陈柱成, 吴庆余,秦怡然,林继伟,中国发明专利,一种用于多元蛋白复合物表达的成套载体及其应用”(专利申请号201510847331.3).

戴俊彪,林继伟,吴庆余,董俊凯,中国发明专利,一种酿酒酵母新染色体及其构建方法与应用”(专利申请号201510564754.4 ).

戴俊彪,林继伟,吴庆余,董俊凯,中国发明专利,酿酒酵母标准化生物元件的构建及体外快速组装代谢途径的方法与应用”(专利申请号201510138132.5).

吴庆余、戴俊彪、卢悦中国发明专利 一种光合-发酵混合培养装置及其在培养含油微藻中的应用”(专利号ZL 201310128840.1证书号:第1457169).

吴庆余、卢悦、戴俊彪、刘敏胜,中国发明专利一种提取异养小球藻中性油脂的方法”(专利号:ZL101210030370.0证书号:第1355660号).

吴庆余、戴俊彪、卢悦,中国发明专利,一种规模化收获微藻的方法及其专用装置”(专利申请号201310285550.8).